Zararlı atıklardan eğlenceye kadar her alanda çevre cezalarında yüzde 15 oranında artış yapıldı. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren çevre kanuna göre; özellikle tehlikeli atıklarla ilgili cezalarda

Çevre danışmanlık ve çevre laboratuarı sektöründe 14 yıldır faaliyetini sürdüren EKOÇED Şirketler Grubu, 8–10 Kasım tarihlerinde yapılan Uluslararası Çevresel Etki Değerlendirmesi Kongresi

Bursa’nın ÇED Yeterlilik Belgesi sahibi kuruluşlarından EKOÇED Çevre Danışmalık Firması Şirket Müdürü Nursel KALEOĞLU; Yeni ÇED Yönetmeliğini yorumladı. Yeni Yönetmelik İle ÇED Raporları

Çevre mi Kalkınma mı daha önce tartışmaları ülke gündemimizde de sürüyorken, konuyu resmi kurumların özel sektörden istediği çevresel gerekliliklere ait raporları hazırlayan ve izin ruhsat

Çevresel kirlenmenin önlenmesi, kirlenmiş alanların temizlenmesi ve çevresel kalitenin iyileştirilmesi için uygulanması gereken ve her iki tüzel kişiliğin en üst yasama organlarınca yürürlüğe konulmuş

Çevre Danışmanlık ve Çevre Laboratuvar şirketleri ile 1999 yılından bu yana büyümesini sürdüren Ekoçed Şirketler Grubu; geçen yıl gerçekleştirdiği yatırımlarla Endüstriyel Temizlik, Ahsen Ortak

12