ÇED Raporu Hazırlanması

     Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelik gereğince gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknolojik alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları kapsar.

     Gerçekleştirmeyi planladıkları projeler sonucu çevre sorunlarına yol açacak kurum, kuruluş ve işletmeler “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça hiçbir işlem yapılamaz.

     Bakanlık tarafından yeterlilik belgesi verilmiş kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır. ÇED İzni alınmadan başlanan projeler için proje bedelinin yüzde 2’si kadar ceza uygulanır. ÇED İzni alınana kadar faaliyet durdurulur.