ÇEVRE DANIŞMANLIĞI

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik gereğince çevre görevlisi hizmeti ile çevre izin ve lisansı başvurusu firmalarda çevre yönetim birimi ya da Bakanlıkça yetkilendirilen çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır. Çevreyi kirletici etkisi olan kuruluşlar bünyesinde çevre yönetim birimi kurmak veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Çevre Danışmanlık firmaları ile sözleşme yapmak zorundadırlar.

Çevre Danışmalık kuruluşları, firmaların gerekli olan bilgi belge ve raporların eksiksiz olarak hazırlanmasını, mevzuata uygunluğunun ve doğruluğunun sağlanmasını, öngörülen formatta ve zamanında gerekli mercilerle yazışmaların yapılmasını,  yapılacak denetimler sırasında tesiste bir çevre görevlisi bulundurulmasını sağlar.