ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 standardı, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili genel şartları açıklayan uluslararası bir referanstır. Referans standartlar, ilgili kuruluşun mevcut yapısına, sektörüne, müşteri ve paydaş yapısına ve seviyesine uygun olarak tasarlanmalı ve uygulamaya alınmalıdır.
 
Kalite, bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamı olarak tanımlanmaktadır.
 
Kalite Yönetim Sistemi tasarım aşamasında başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamalarda sürekli gelişmeyi hedeflemektedir.
 
Kalite Yönetim Prensipleri
Kalite Yönetim Sistemi 8 Kalite Prensibine dayanmaktadır.
Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar.
 
Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Liderler, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.
 
Kişilerin Katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.
 
Proses Yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.
 
Yönetimde Sistem Yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.
 
Sürekli İyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.
 
Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.
 
Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.
 
Neden ISO 9000?
 • Tüm seviyelerdeki çalışanlarda kalite anlayışını geliştirmekte,
 • Karlılığı arttırmakta
 • Pazar payını arttırmakta
 • Yöneticilerine verilere dayalı olarak karar vermeyi sağlamakta
 • İadelerin ve uygun olmayan ürünlerin azalması ile maliyetlerden tasarruf sağlamakta
 • Müşterilerin şikâyetlerinde azalma olması ile pazarda güvenilirliği artmakta
 • Uluslararası uygulanan bir sisteme sahip olarak rekabette avantaj sağlamakta
 • Kuruluşun pazardaki imajını geliştirmektedir Kalite Yönetim Sistemi Danışmanlığı Süreci
 • Mevcut Durum Analizi
 • Proje Ekibinin Kurulması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Eğitim Planlama
 • Temel Bilgilendirme Eğitimleri ( Üst Yönetim, Proje Ekibi )
 • Kapsam Belirlenmesi Ve Kalite Politikasının Oluşturulması
 
Kalite Yönetim Sistemi Kurma-Uygulama Projesi Planlama Ve Duyurma
 • Organizasyonel Yapının Oluşturulması Ve Görev Tanımlarının Hazırlanması
 • Dokümantasyon Sisteminin Yazılması ( Süreçler, Kalite El Kitabı, Prosedürler Talimatlar, Formlar vb. )
 • Amaç Hedef Ve Aksiyon Planlarının Hazırlanması
 • Dokümantasyon Ve Kayıtlar
 • Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
 • İç Denetimlerinin Yapılarak Raporlandırılması
 • Görülen Aksaklıklarla İlgili Düzeltici / Önleyici Faaliyetlerin Yapılması
 • Belgelendirme Tetkiki
 • Belgelendirme Sonrası Ortaya Çıkabilecek Uygunsuzlukların Giderilmesi
EKOÇED Grup olarak, firmanıza uyarlanmış, yaşatılması mümkün, pratik sistemler kuruyor, sistem kurulumu sonrasında da müşterilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.