Kalite ve çevre konularında eğitim, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri veren EKOÇED;
 
  • Müşteri isteklerini tam ve zamanında yerine getirmeyi,
  • Tüm çalışanlarını müşteri memnuniyeti ve kalite yönetimi konularında eğitimlerle bilinçlendirmeyi,
  • Tüm çalışanlarının planlı, disiplinli, düzenli ve verimli çalışmasını sağlayarak faaliyetlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütmeyi ve bu sayede sistemimizin sürekli gelişimini sağlamayı,
  • Pazarda var olan EKOÇED markasını sistemli çalışma ile pekiştirerek, hizmet kalitemizi daha ileri hedeflere ulaştırmayı, taahhüt ederiz.